radionyhetene.no
R A D I O N Y H E T E N E


Nyheter kl 14 med Tore


Blir verre av fengsel

En ny undersøkelse viser at innsatte i norske fengsel som har psykiske lidelser blir verre etter et fengselsopphold


Sakene i sendingen kan bli endret på kort varsel, men normalt ikke når det er mindre enn 10 min til sendetidspunktet.

Regionale nyheter på din stasjon ? Se her.